ZEROWY PIT DLA MŁODYCH

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „pit zerowy dla młodych”, która ma obowiązywać od 01.08.2019.

 

Zwolnienie dotyczy osób w wieku do 26 lat zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie oraz spółdzielczy, służbowy i stosunek pracy nakładczej.

 

Wyłączone z opodatkowania mają być przychody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł w skali roku, począwszy od 2020 r.

 

Nowelizacja wprowadzona w trakcie trwania bieżącego roku podatkowego, skutkuje ograniczeniem tej kwoty do 35 636,67 zł w 2019 (12 m-cy/855528 zł x 5 m-cy).

 

Każdy pracownik, który chce skorzystać z tego przywileju jeszcze w tym roku, musi złożyć u swojego pracodawcy stosowne oświadczenie, które zwolni płatnika z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek. Od nowego roku oświadczenie nie będzie potrzebne. Każdy pracodawca automatycznie nie będzie pobierał zaliczek od osób przed 26 rokiem życia. Podatnik otrzymujący przychody z różnych źródeł, będzie musiał sam pilnować limitu po to aby w rocznym rozliczeniu nie wyszła dopłata podatku.

 

W przypadku gdy pracownik nie złoży takiego oświadczenia, wprowadzone zwolnienie będzie zastosowane w rozliczeniu rocznym za rok 2019.